Τελικά, τι είναι η δημιουργικότητα;

δημιουργικότητα  Τελικά, τι είναι η δημιουργικότητα;

Ίσως πολλοί αναρωτιέστε τι είναι τελικά η δημιουργικότητα;… Προσωπικά , έχει τύχει από έναν φίλο μου να με αμφισβητεί όταν του είπα ότι τα γλυκά που φτιάχνω είναι ένα είδος δημιουργικότητας… Γέλασε και μου είπε ότι κάνω μεγάλο λάθος! Την Άνοιξη ,συμμετείχα  σε κάποια σεμινάρια επιχειρηματικότητας και το συζήτησα με την καθηγήτρια μου … Τελικά αυτός έκανε λάθος και όχι εγώ!! 🙂

Θέλετε όμως να δούμε τι πραγματικά ισχύει;…

Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τι είναι η δημιουργικότητα, γιατί υπάρχει ένα εύρος από δυνατές απαντήσεις και ένα πλήθος από ορισμούς. Στη wikipedia διαβάζουμε τον ακόλουθο ορισμό:

Η δημιουργικότητα αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο δημιουργεί κάτι νέο (ένα προϊόν, μια λύση, ένα καλλιτέχνημα, μια ιστορία, ένα αστείο κ.λπ.), το οποίο έχει μια αξία. Αυτό που μετράει ως “νέο” μπορεί να αναφέρεται σε μια ατομική δημιουργία, ή στην κοινωνία, ή στο πλαίσιο στο οποίο η καινοτομία λαμβάνει χώρα. Με την ίδια ποικιλία παραμέτρων μπορούμε να ορίσουμε και την έννοια της “αξίας” αυτού του “νέου”.

Η έννοια της ∆ηµιουργικότητας

images (19)Όταν αναφερόµαστε γενικά στην έννοια της δηµιουργικότητας, στο μυαλό µας έρχεται η έννοια του πρωτότυπου, του καινοτόµου. Μάλιστα αρκετές φορές, η δηµιουργικότητα αντιτάσσεται στην έννοια της οµοιοµορφίας και του κοµφορµισµού και ορίζεται ως η παραγωγή πρωτότυπων ιδεών, η διαφορετική οπτική γωνία µε την οποία βλέπει κάποιος τα πράγµατα… Οι ορισµοί που έχουν δοθεί για τη δηµιουργικότητα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρει ότι η δηµιουργικότητα είναι η παραγωγή νέων ιδεών, που οδηγούν σε ένα καινοτόµο αποτέλεσµα. Η δεύτερη αναφέρει ότι η δηµιουργικότητα µπορεί να είναι απλά, ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και συνδυασµού της ήδη υπάρχουσας γνώσης. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αναφέρει ότι µια διαδικασία για να είναι δηµιουργική, δεν αρκεί να είναι καινοτόµος ή να συνδυάζει την υπάρχουσα γνώση αλλά πρέπει να έχει και προστιθέµη αξία.

Συνδυάζοντας τους υπάρχοντες ορισµούς για τη δηµιουργικότητα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι: η ∆ηµιουργικότητα περιλαµβάνει την παραγωγή νέων ιδεών ή τον συνδυασµό γνωστών δεδοµένων σε κάτι καινούργιο, παρέχοντας αξία στο τελικό αποτέλεσµα.

Einstein-Quotes-996x497 Ανεξάρτητα όµως από τους ορισµούς που υπάρχουν γύρω από τη δηµιουργικότητα, γεγονός είναι, ότι ο κύριος σκοπός της δηµιουργικής σκέψης, είναι να οδηγήσει το άτοµο µακριά από τις συµβατικές ιδέες και διαδικασίες, να αφυπνίσει την περιέργεια του, την φαντασία του και να υποβοηθήσει την παραγωγή πολλαπλών διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων και ιδεών.

Σίγουρα ελάχιστοι είναι αυτοί που θα αµφισβητήσουν το γεγονός ότι όσες περισσότερες ιδέες έχει κάποιος, τόσο πιο ικανοποιητική είναι και η ζωή του, δίνοντας του περισσότερες δυνατότητες δράσης. Γιατί όµως τόσο ενδιαφέρον για την δηµιουργικότητα; Τόσο οι πολιτικοί ηγέτες, όσο και οι Μάνατζερ των διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισµών, αρχίζουν να αντιλαµβάνονται ότι η δηµιουργικότητα δεν αποτελεί χαρακτηριστικό που απαντάται  µόνο στo χώρο των καλών τεχνών, αλλά είναι µια αναγκαιότητα που προκύπτει από την έλλειψη φαντασίας στην επίλυση των κοινωνικών και επιχειρησιακών προβληµάτων. Οι πολιτικοί ηγέτες γνωρίζουν τα παγκόσµια προβλήµατα που υπάρχουν, τα οποία απαιτούν την εύρεση “καινοτόµων ” λύσεων.

928ec444efa6b291f4c2ead3e33684e5Μάλιστα αρκετοί από αυτούς πιστεύουν, ότι εµείς ως “παγκόσµιοι πολίτες” θα υποταχθούµε σε αυτά τα προβλήµατα εκτός αν αναγνωρίσουµε την ανάγκη για αλλαγή, αν αναπτύξουµε και εφαρµόσουµε εναλλακτικές στρατηγικές. Οι Μάνατζερ, έχουν αντιληφθεί ότι προκειµένου οι επιχειρήσεις τους να αναπτύξουν καινοτόµες διαδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργαζοµένους να παράγουν ιδέες. Με άλλα λόγια θα πρέπει να αναπτύξουν ένα περιβάλλον εντός της επιχείρησης που να ευνοεί τη δηµιουργικότητα. Κατά τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας, τέθηκε το εξής ερώτηµα: Τι είναι πιο σηµαντικό τελικά στην έννοια της δηµιουργικότητας, η διαδικασία της δηµιουργικής σκέψης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν ή το τελικό προϊόν και η αξία που αυτό έχει; Το γνωστό δίληµµα του Κωνσταντίνου Καβάφη, το ταξίδι ή ο τελικός προορισµός;….

Χαρακτηριστικά ∆ηµιουργικών Ατόµων

Πολυάριθµες είναι οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των δηµιουργικών ατόµων, τα οποία δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Οι έρευνες έχουν ως βάση κυρίως διακεκριµένους ανθρώπους όπως καλλιτέχνες, επιστήµονες, πολιτικούς για τους οποίους υπάρχουν αρκετά στοιχεία γύρω από τη ζωή και τη δράση τους.

Τα δηµιουργικά άτοµα µπορούν να διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες : στους Εφαρµοστές και στους Καινοτόµους.

Creative-peopleΚοινό χαρακτηριστικό και των δύο αυτών κατηγοριών είναι δηµιουργική σκέψη αλλά διαφέρουν στον τρόπο µε τον οποίο δρουν.

Οι εφαρµοστές, προσπαθούν να εκτελέσουν µια εργασία καλύτερα, χρησιµοποιώντας είδη υπάρχουσες µεθόδους, αξίες και πρακτικές. Βασίζονται σε κοινά παραδεκτά πρότυπα προκειµένου να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν νέες ιδέες.

Από την άλλη, οι καινοτόµοι προσπαθούν να ανακατασκευάσουν το πρόβληµα και να το αποµονώνουν από την υπάρχουσα “κοινή λογική”. Ενδιαφέρονται περισσότερο στο να πραγµατοποιούν τις εργασίες µε ένα διαφορετικό τρόπο, παρά µε ένα καλύτερο.

Ερευνητές, εντόπισαν ορισµένα αντιφατικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά στα δηµιουργικά άτοµα:

1. Τα δηµιουργικά άτοµα έχουν έντονη φυσική ενέργεια και δραστηριότητα , αλλά ταυτόχρονα έχουν και αρκετές περιόδους ανάπαυσης.

2. Τα δηµιουργικά άτοµα είναι έξυπνα, αλλά παρουσιάζονται και αρκετά αφελή.

3. Επίσης µπορεί να είναι απείθαρχα και µε έντονη διάθεση για παιχνιδίσµατα, αλλά µπορεί να είναι υπερβολικά υπεύθυνα και εργατικά 4. Είναι δυνατόν να ονειροβατούν µε τη φαντασία τους αλλά µπορεί να είναι και αρκετά προσγειωµένα στην πραγµατικότητα.

5. Είναι δυνατόν να είναι εξωστρεφή άτοµα και ταυτόχρονα υπερβολικά εσωστρεφή.

6. Είναι ταυτόχρονα πολύ ταπεινά αλλά και περήφανα για τα επιτεύγµατα τους.

 7. Τα δηµιουργικά άτοµα πιστεύεται ότι είναι ανεξάρτητα και επαναστατικά, παρόλα αυτά αδυνατούν να δηµιουργήσουν απουσία της γνώσης, των κανόνων και τους συµβατικούς περιορισµούς της κουλτούρας τους.

8. Είναι παθιασµένα µε τη δουλειά τους και ταυτόχρονα αρκετά αντικειµενικά.

9. Ο ανοικτός και ευαίσθητος χαρακτήρας των δηµιουργικών ατόµων, τους χαρίζει ευχαρίστηση αλλά και τα αναγκάζει να υποφέρουν συναισθηµατικά, επειδή εύκολα δε γίνονται αντιληπτές οι προθέσεις τους.

Άλλα χαρακτηριστικά που συναντάµε στα δηµιουργικά άτοµα είναι :images (20)

~ Έχουν διάθεση να ρισκάρουν ~ Αφοσιώνονται στη δουλειά τους ~ Έντονη περιέργεια ~ Ανοικτό µυαλό ~ Αντοχή στην αβεβαιότητα ~ Ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων ~ ∆ιαίσθηση, έντονα και βαθιά συναισθήµατα ~ Περνούν αρκετό χρόνο αποµονωµένοι, εσωστρεφή άτοµα. ~ Έχουν επίγνωση της δηµιουργικότητας τους ~ Υψηλή αίσθηση του χιούµορ ~ Έλκονται από την πολυπλοκότητα και την καινοτοµία ~ Καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα ~ ∆ιαθέτουν ευελιξία ~ ∆εν ασχολούνται µε τα δεδοµένα αλλά µε τη σηµασία που αυτά έχουν ~ Ευκολία στην επικοινωνία. ~ ~ Είναι ανεξάρτητα άτοµα και ακολουθούν τις δικές τους ιδέες χωρίς να ενδιαφέρονται για το κοινωνικό κατεστηµένο.

Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα ποιος είναι ο ορισμός της δημιουργικότητας!… Εγώ αυτό που έχω να πω είναι : Επαναστατήστε και δημιουργήστε!!.. Η δημιουργία είναι χαρά και ζωή!!

Αν σας άρεσε το άρθρο , μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter μας για να λαμβάνετε  όλα τα άρθρα!

Like us on facebook!: kallitexnikesdimiourgies.gr

via http://www.lib.teiher.gr/

Αφήστε μια απάντηση