Όροι και χρήση

 

Η ιστοσελίδα (blog) ανήκει στην Άντζελα Καραβίτη.

Είστε ελεύθεροι να:

 • για οποιοδήποτε σκοπό, ακόμη και εμπορικά.

 

Με τους ακόλουθους όρους:

 • Αναφορά προέλευσης – Πρέπει να αναφέρετε πλήρες την ονομασία του ιστοτόπου  http://kallitexnikesdimiourgies.gr ,(με ενεργό σύνδεσμο που οδηγεί στο συγκεκριμένο άρθρο και όχι σκέτη τη λέξη π.χ. πηγή)  και να αναφέρετε εάν έχουν γίνει αλλαγές 
 • Όχι Παράγωγα Έργα
  Δε μπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό.

Σχετικές πληροφορίες

 • To blog   http://kallitexnikesdimiourgies.gr/ δεν είναι εμπορικό αλλά ενημερωτικό μέσω .
 • Εάν κατά λάθος έχει δημοσιευτεί εικόνα, βίντεο ή βιβλίο που διέπεται από πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα αφαιρεθεί.
 • Στο παρόν blog εκτός από άρθρα του διαχειριστή, αναδημοσιεύονται ορισμένα άρθρα από άλλα blogs, πάντα με αναφορά πηγής στο κάτω μέρος κάθε άρθρου.
 • Οι πληροφορίες, οι απόψεις και τα σχόλια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, είναι αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν γνώμες από ειδικούς.
 • Οποιαδήποτε και αν είναι η δομή των κειμένων ή η διατύπωση τους, ο σκοπός του κάθε κειμένου είναι απλά και μόνο ενημερωτικός. Δεν έχουμε πρόθεση να προτείνουμε σε κάποιον να φτιάξει και να κατασκευάσει ό,τι παρουσιάζεται στο blog.
 • Τα κείμενα στην ιστοσελίδα απευθύνονται σε ενήλικους πολίτες άνω των δεκαοκτώ ετών και η ευθύνη της αξιολόγησης των όσων παρουσιάζονται ανήκει στον αναγνώστη του blog

 

 • Σχόλια

  • Ο διαχειριστής του kallitexnikesdimiourgies.gr υποχρεούται να διαγράφει σχόλια που παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο περί ελευθερίας του λόγου όταν τα εντοπίζει ή γενικότερα τη νομοθεσία, από τη στιγμή που το διαπιστώσει ο ίδιος ή του κοινοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο η παραβίαση και όταν αυτό εν τέλει καταστεί τεχνικά δυνατό.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο διαδικτυακό χώρο του http://kallitexnikesdimiourgies.gr.


You are free to:

 • for any purpose, even commercially.

Under the following terms:

 • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Relevant information

 • The blog http://kallitexnikesdimiourgies.gr/ is not commercial but informative through.
 • If a picture, video, or copyrighted book has been accidentally posted, please contact us and it will be removed.
 • In this blog, apart from admin articles, some articles from other blogs are republished, always with a source reference at the bottom of each article.
 • The information, opinions and comments on the website are for information only and are not intended to replace expert opinions.
 • Whatever the structure of the texts or their formulation, the purpose of each text is purely informative. We do not intend to suggest that someone build and construct what is shown on the blog.
 • The texts on the website are aimed at adult citizens over eighteen years of age and the responsibility of evaluating what is presented belongs to the reader of the blog.

 

 • Comments

 

 • The administrator of kallitexnikesdimiourgies.gr is obliged to delete comments that violate the legal framework on freedom of speech when it identifies it or the legislation in general, once it has been found or otherwise notified by the breach and when it finally becomes technical possible.

 

Thank you for your participation in the web site of http://kallitexnikesdimiourgies.gr

Translate »